Nietypowe działy informatyki

www.nawozygranulowane.com.pl

Tak jak różne są stereotypy dotyczące informatyków, tak są też różne dziedziny tej jakże rozbudowanej nauki jednak w odróżnieniu od stereotypów istniejące i wykorzystywane w rzeczywistości. Jedną z takich gałęzi informatycznych jest niezbyt znana o nazwie geoinformatyka.

Jest to odłam informatyki zajmujący się przede wszystkim sferą geograficzną, a dokładniej wszystkim co związane z numerycznym przetwarzaniem danych geograficznych. W ramach tej dziedziny specjaliści zajmują się także analizą informacji geograficznych.

Jest to dość mało popularna odmiana informatyki, stąd też nie ma zbyt wielu specjalistów w tej dziedzinie. Jest sporo specjalistycznych programów i innych narzędzi aby dokonywać tego typu przetworzeń czy analiz.

Informatycy działający w tej sferze nauki muszą zatem znać się nie tylko na programowaniu ale także na sieciach komputerowych czy chociażby na teleinformatyce. Chętni aby zająć się taką dziedziną zawodowo mogą wybrać geoinformatykę jako osobny kierunek albo specjalizację w ramach innych kierunków studiów.

ankiety telefoniczne