Warunki przystąpienia do licytacji komorniczej

Licytacja komornicza zadłużonego lokalu to okazja do zakupu mieszkania to wyjątkowo okazyjnej cenie. Zanim jednak zdecydujemy się wziąć w niej udział musimy wiedzieć, jakie warunki musimy spełnić.

Przede wszystkim chcąc przystąpić do licytacji musimy wpłacić rękojmię, której wysokość to zazwyczaj 10% oszacowanej przez komornika wartości mieszkania. Możemy ją złożyć w gotówce, wpłacić na konto komornika bądź na książeczkę oszczędnościowej w banku.

Trzeba pamiętać, że wadium musi znaleźć się w posiadaniu prowadzącego sprzedaż najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji – w przeciwnym razie nie zostaniemy do niej dopuszczeni. Jeśli chcemy przystąpić do przetargu w czyimś imieniu, konieczne będzie przedstawienie upoważnienia potwierdzonego przez notariusza.

Warto też wiedzieć, kto na pewno nie może przystąpić do licytacji. W grupie tych osób znajdują się komornik, dłużnik oraz ich krewni, a także osoby obecne na przetargu w charakterze urzędowym.

Licytować nie może także osoba, która wygrała poprzednią licytację, ale nie zapłaciła w terminie całej kwoty.

hydraulik nieporęt ogrody zimowe dolnośląskie