Narzędzia wspomagające obliczenia

W projektach, gdzie wykorzystywana jest zaawansowana matematyka, wiele czasu zajmują wszelkiego rodzaju żmudne obliczenia. W celu ułatwienia prac nad tego typu przedsięwzięciami, powstają różne programy pozwalające firmom i domowym użytkownikom efektywniej wykonywać rachunki.

CAS, od angielskiego Computer Algebra System, to systemy algebry komputerowej wspomagające obliczenia. Komercyjne oraz darmowe programy służą do wykonywania prostszych i bardziej skomplikowanych rachunków symbolicznych.

Wśród możliwości takiego oprogramowania znajdziemy rysowanie wykresów, operacje związane z całkowaniem, różniczkowaniem, obliczaniem granic, sum szeregów, układów równań i wielu innych. Przeprowadzane operacje mogą być wykonywane z dowolną dokładnością, a dodatkowe funkcje pozwolą wprowadzać użytkownikom własne algorytmy rozwiązywania problemów.

Dokładne obliczenia są bardzo istotnym elementem wielu projektów matematycznych, fizycznych, czy ekonomicznych. Odpowiednie oprogramowanie będzie idealnym narzędziem informatycznym do osiągnięcia naszego celu.

Close