Montaż okien

Montaż okien to jeden z najważniejszych etapów budowy domu. Jeśli praca ta nie będzie wykonana prawidłowo, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia mostków cieplnych, które znacznie podwyższają późniejsze koszty ogrzewania budynku. O ile z zakupem okien na pewno poradzimy sobie bez problemu, o tyle ich założenie wymaga już fachowej wiedzy i pomocy eksperta. Zobaczmy jednak jak krok po kroku przebiega cały ten proces. Na samym początku montuje się parapet, a dopiero na niego zakłada się odpowiednio przygotowane okno.

Od strony wewnętrznej przykleja się do niego taśmę paroszczelną, a od strony zewnętrznej paroprzepuszczalną. Następny etap to osadzenie okna na profilu parapetowym oraz przykręcenie skrzydła okiennego przy pomocy kotew do muru. Wszystkie przestrzenie między ramą a murem wypełnia się pianką montażową. Obecnie najczęściej wykorzystywanym standardem jest montaż warstwowy, czyli polegający na położeniu dwóch warstw izolacji. Dzięki niemu znacznemu poprawieniu ulegają parametry izolacji termicznej na styku okien z murem.

www.scartshow.pl
Close