Jak przenosić materiały na budowie?

www.baittech.pl

Ładowarka przenośnikowa to maszyna samojezdna, wyposażona w urządzenie załadowcze, stosowana do przeładunku materiałów sypkich ze składowiska na środki transportowe przy wykorzystaniu przenośnika.

W ładowarce przenośnikowej można wyróżnić zespoły: podwozie kołowe lub gąsienicowe, urządzenie załadowcze nabierające materiał (ślimaki, tarcze, kubełki), przenośnik taśmowy lub kubełkowy.

Istnieją różne typy ładowarek przenośnikowych: ładowarki ślimakowo-taśmowe czyli urządzenie załadowcze w formie dwóch obracających się w przeciwne strony ślimaków pobierających transportowany materiał i przekazujących go na przenośnik taśmowy; ładowarki tarczowo-taśmowe czyli urządzenie załadowcze w formie dwóch obracających się tarcz oraz ładowarki kubełkowo-taśmowe czyli urządzenie załadowcze w formie przenośnika kubełkowego.

Dwie ostatnie grupy ładowarek są najczęściej stosowane do przeładunku materiałów gruboziarnistych (takich jak węgiel czy kruszywa).

Wszystkie one przydają się bardzo na budowie.

Najwięksi generalni wykonawcy w Polsce https://lemotrecykling.pl/