Fundusze Europejskie

Polska od 2004 roku, kiedy to weszła do Unii Europejskiej bardzo się zmieniła w dużej mierze dzięki dofinansowaniom, które otrzymała, chodzi tutaj nie tylko o infrastrukturę, ale przede wszystkim o gospodarkę, czyli każdą firmę.

Samo przystąpienie do Unii było wysoką poprzeczką wiele firm niestety zostało zamkniętych, niektórzy nawet nie podjęli próby dostosowania się do wymogów przez nią stawianych, inni zaś zaryzykowali otrzymali dofinansowania a ich biznes ciągle jest udoskonalany.

Część funduszy polega na finansowaniu różnego rodzaju szkoleń inna na wyposażeniu a jeszcze inna na całokształt prowadzonej działalności można powiedzieć, że ta ostatnia to swoistego rodzaju kredyt zaufania, jeśli firma przetrwa na rynku określoną ilość lat fundusz będzie bezzwrotny.

Podobnie sprawa ma się ze start-upami zwykle skierowane są do osób, które nie osiągnęły trzydziestego piątego roku życia, chcą rozpocząć działalność, ale nie mają doświadczenia Unia wówczas proponuje im wsparcie merytoryczne i finansowe, ale skupia się przede wszystkim na innowacyjności oraz regionach, które mają największy potencjał.

Wywrotnica Przegląd hydrantów zewnętrznych